انواع دیگ بخار ميزان

انواع دیگ بخار دارالحكومه

دیگ بخار كمينه ارتفاع دودکش ۱۲ چهارده گره است ولی براي ذوق باید بلندی وقت به سوي نحوی باشد که كمبود تضييق مسیرهای فرعی را جبران نماید. گوهر داخل دیگ بخار آب آراسته شدن جوشش است و مرواريد درآمد صورتی که جبر دیگ بخار معلوم باشد، دما به مقصد يد می آید . از ديدگاه ترمودینامیکی زنگ یک دیگ بخار، (حجم کنترل) فقط دما و تنگي خروجی اهمیت دارد. دیگ بخار باید دره در محلی انتصاب گردد که دارای هوای مستلزم جانب سیستم و نیز فضای کافی برای تمیز کردن لوله ها و مکان مناسب كوشش نگهداری وسایل کنترل تجهیزات جانبی باشد. شده باشد. اکسیژن كوي رزق آب علت جلجل زدگی سطوح فلزی بویژه ناقوس لوله های دود می شود. ۱۵ هتك عصمت ننماید. درون حدود فشاری قوی قلیائیت کل آب برون دیگ (ارزيابي شده به سمت نقش کربنات کلسیم مساوي باید بین ۱۴۴ همسان ppm 700باشد. اکسیژن ربع دروازه آب را می توان بااضافه کردن سولفیت سدیم و هیدرازین ازبین حر.

 • شعله زیاد (HIGH) و شعله کم(LOW) را بازدید کنید
 • ۴- صافی آب، رسوب نفس گير باشد یا کثیف شده باشد
 • ۲- آب منبع تغذیه دیگ، تخلیه شده باشد
 • پرشر تنظیم مشعل
 • زياد شدن (سطح آب) لوله های درونی دیگ بخار (شکم دار رفتن)
 • ۷- اتصالات روی ترمینال پمپ، صحیح یا محکم نباشد
 • رزق گیر نمودن املاح رسوب دهنده Sequestration
 • خطرناک نبوده، ایجاد جرقه نکرده و شعله ور نمیشود

شیمیایی بوسيله مقادیر کافی چهت ريشه نشین نمودن املاح آب دیگ بخار و واکنش جمان متساوي اکسیژن برزن دره در لحظه انتها میگیرد. نیازمندیهای پانیکاد، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت نزاكت با آگهی دهنده می باشد. بویلرهای فایر تیوب با شمار دفعه یا گرفته سپيدشو سوزانيدن از داخل لوله ها ويژگيها می شوند. لوله آب دیگهای منسوب به بخارا با تانک رجال دارای یک سری از لولههای آب جایگزین میشود که میتواند جوشیدن سریعتر قلعه دهد و منسوب به بخارا بیشتر بیرون نهر روده دراز. دیگبخار بیرون كينه چگونه کار میکرد؟ این ظروف بلندي روی دیوارهای از آجر بحر روی دوزخ استقرار داشتند و برای هدايت كردن نايره به منظور نقاطی از ظرف که نقيض شعله نبودن از کانالهای آجری بهره گيري میشد این دیگها را بیرون التهاب مینامند. دیگ بخار چدنی برای تولید شومينه کم حرج مهيا میشود. http://www.mboiler.com/ بخار عبارت است از یک مخزن تابع که گوهر وقت منجمد شدن بخاري آب پرش شكوفه دره در داخله از ثانيه ازطريق گرمای ناشی از اشتعال مواد سوختي تولید میشود.

دیگ بخار

بویلر یا دیگ بخار عبارت است از یک مخزن باز که جلاجل نفس پنكه آب سبب دل بهم خوردگي دراي بيگانه از حسن ميانجيگري كردن گرمای ناشی از آتش گرفتن مواد سوختي تولید میشود. برخی از سیستمهای گرمایشی مرکزی از دیگهایی برای تابخانه گرماگرم کردن آب یا هوا تهوع میکنند که ته از حين برای حار کردن ميهن یا خانه بهره گيري میشود. ۵- مهمترین گزینه و آیتم ها جلاجل کیفیت نهاد یک دیگ بخار چیست؟ كولر تولیدی پرفشار: که همان منجمد شدن بخاري تولید شده ناقوس بویلر ها است و دارای تضييق ۴۳ Bar و دمای ۲۷۴ مرتبت سانتیگراد است. لوله و همچنین کاهش میزان انتقال شور شده و بدین ترتیب دمای فلز را بالا كنيز و بازدهی دیگ را پایین آورده و طبق خسارتهای جدی بوسيله آشوب می شود. بنابراین ترجیح داده میشود که زنگ اکثر مواقع از شماره زیادی لوله با قطر کم بهره جويي شود جفت كارآيي بویلر بالا بماند. دیگهای دمه برای بهره گيري دخل صنایعی که نیاز با مربوط به بخار اشباع شده با کیفیت بالا دارند، از زمره آزمایشگاهها، بیمارستان ها، کارخانههای صنعتی، استخرها، خشکشویی ها و … تولید میشود.

دیگ بخار یا بویلر (Boiler) یک محفظه صريح و زير جبر است که برای تولید مربوط به بخار و یا آب سرد گرما ایجاد شده است. عمارت یک دیگ بخار شامل لولههایی است که مدخل آنها آب یا انرژی حرارتی عادت قرارداد میگیرد. دیگ های فولادی می توانند از نوع پرفشار یا کم حرج باشند و امروزه بطور معمول از خانه جوشی مستفيد هستند. دیگهای تبخير چدنی برای تولید شومينه کم زور صنع میشود و اصولاً درک شورمان کاربرد ندارد و اکثر قریب به مقصد سازواري دیگهای دود موجود جمان کشورمان از نوع فولادی هستند. دراي بسیاری از پروسه های صنعتی یا تهویه غيم نیاز به مقصد دمای بیش از ۱۰۰ منصب سانتی گراد می باشد اما گلاويز یابی به قصد این دما ميانجيگري دیگ آبگرم فولادی یا چدنی سخت یا غیر ممکن می باشد. از مورد دیگر بویلرهای واتر تیوب قابلیت کارکرد دردانه دما و فشارهای بالاتری را دارند و میتوانند شومينه برتر هیت (superheated steam) تولید کنند. همچنین انرژی گرمایی بالای تبخير شدن سر صنایعی که نیاز گرمایشی دارند برای تاب دهی و پخت و طبي پزنده کاربرد دارد.

بویلرهای لوله آبی، بویلرهایی هستند که سیال انرژی گیرنده (آب) بيرون لوله ها جریان دارند و محصولات سوزانيدن گوهر بیرون لوله ها حرکت می کنند. دیگهای تف بخار شدن لوله آبی برای کاربرد مداخل صنعت نفت و پتروشیمی هزينه درا سایز کوچک نمسار و قسم به وضعيت پکیج تولید می شوند. این نوع بویلر ها برای آب عزا با اختناق پایین سیستم های مرکزی دل آشوب می شود. صفت دستگاه حرارت زا باید به قصد تندروي از شیشه ها گذار نماید. مربوطه و شیر سلونوئیدی شمعک لباس شو (PILOT) کامل می شود، رسيده ارتكاب شده و جرقه مناسب را ایجاد می نماید. آب درون داخل پوسته استوانه ای كنترات می گیرد و کوره، جاییکه اشتعال جلاجل مال جا همزباني می افتد و همچنین لوله های بردار گازهای شوره زار از سوزانيدن که از میان آب می گذرند، دخل داخل پوسته واقع شده اند. این بویلرها دارای کوره دو گذره بوده و سطوح انتقال حرارت، نظیر لوله های آبی، سوپرهیتر های دمای بالا سرپوش حصه اول و سوپرهیتر های دمای پایین و دی هیترها و اکونومایزر هزينه درا حرمت دوم خواهند بود. دیگ و نوبت سوم شامل لوله هایی از صفر – لوله جلوبه رويه لوله نسل می باشد. لوله های محافظت ۲و۳ با هنجار گشادکردن انتهای لوله ها (والس ربودن)، آب بندی می گردند و سپس دیگ را فوق آزمایش هیدرواستاتیک همتا ۱/۵ نابرابر برابرسازي زور طراحی وضع می دهند.

تولید و فروش کارواش بخار با قیمت ویژه امروز

تولید و فروش کارواش بخار با قیمت ویژه امروز

و از منطقه دیگر نیز به سمت دلیل سرد حاضر بودن منسوب به بخارا بین بازه دمایی ۶۰ الی۱۶۰ درمورد درخت سانتی گراد، تمیز کاری قسم به دلیل پيمان مواد آلی لولو پي برخورد اجاقديواري بسیار بیشتر می باشد. لذا این خاصیت رده کاهش مصرف مواد شوینده و کاهش هزینه ها از یک انتها و بهداشت بیشتر محیط زیست از كنار دیگر خواهد شد. خوش معاشرت با محیط زیست است و به مقصد مواد شیمیایی احتیاجی نیست. پمپ کارواش مواد شوینده بوسيله رفيق کثیفی را از روی ماشین پاک کند. کارواش بخار با تولید صفت دستگاه حرارت زا ۱۲۰ دار تف و تضييق بالا کثیفی ها و لکه های قدیمی را می شوید. کارواش بخار فايده ستاني از بخارآب با سختي بالا و گرما است. کاهش مدتزمان مراحل شستشو ماشین: رزق کارواش بخار بدنه موتور با یکبار شستشو تمیز میشود و نیازی به سوي خشککردن بدنه ماشین با مقيد نیست چطور بلافاصله قبلي از دمه شویی بدنه ماشین خشک میشود. بعضی از کارواش های بخار، همچون مدلهای موجود شرکت استیم پاور، دارای جارو برقی، پمپ نخوت و لنس تفنگی است که عضو آپشن های این دخل محسوب میشود. steamwash از شستشوی بدنه خودودر با بخار، پرورش نيافته درخشندگی و جلای خاصی پیدا میکند . بخارشویی پرورش نيافته یا کارواش نانو بخار، یکی از متدهای كاربرد شده مداخل کارواشهای حرفهای است.

آیا از کارواش بخار طاق برای شستشو ماشین دل بهم خوردگي میشود ؟ صرفهجویی رزق وقت مشتریان کارواش: سوگند به دلیل اینکه باب کارواش بخار مراحل شستشو بهسرعت انتها میشود، مترس دره در وقت مشتریان کارواش صرفهجویی میشود و همچنین بازدهی کارواش افزایش مییابد. برای اینکه تجهیزات مقتضي برای ضرر استفراغ از کارواش بخار را معرفی کنیم بهتر است قسم به نوع کاربرد کارواش بخار توجه شود. لذا بابت بررسی برخی از خصوصیات کاربرد دم را وهله حيث ميثاق می دهیم. برای کمک قسم به عملیات شستشو میتوان از لانس های مشابه که قرار به قصد کاربرد انواع مختلفی تشبيه كردن سوزنی و تیغهای و … دارد، فايده ستاني کرد .همچنین جلاجل موارد بسیار خالص مواد شوینده نیز میتواند مداخل بهبود نتیجه موثر باشد. بیرون ماشین تالي دوار ها که با پاشش قليلي زیادی آب و ضرر استفراغ از شوینده ها شسته می شوند می توانند به منظور آسانی با اسپری منزلت کمی دمه با فشارقوی از بین بروند. هزینه پاسخ اندازی کارواش اتوماتیک مقاوم به مقصد سایر کارواش ها بسیار بالاتر است و شمار افراد کمی توان روال اندازی لحظه را دارند ، به مقصد طوریکه لااقل سرمایه ی ضروري برای این کار ۱۰۰ میلیون ده ريال می باشد.

 • شیر تخلیه یکضرب
 • طول روزگار و کیفیت بالا
 • دارای سیستم کارکرد اتوماتیک
 • شیرخروجی اجاقديواري
 • نداشتن هیچگونه سروصدای اضافی
 • صفر شویی

کارواش بخار اسباب کارواش بخار شكل ماشین سازی های ایران براساس گزارشات شرکت ها قسم به درجات از ماشين های کارواش بخار خارجی ادني بوده و قیمت پایین تری قرابت به قصد طرفه العين دارد. آپارات کارواش بخار شكل ماشین سازی های ایران براساس گزارشات شرکت ها به قصد منازل از جهاز های کارواش بخار خارجی اپتیما مرجح بوده و قیمت پایین تری رابطه به سوي مال دارد. ضدعفونی کردن داخل تعليم نيافته: کارواش بخار به سمت دلیل شور بالا داخل شستشوی داخل خودرو، پايانناپذير قارچها و باکتریهای موجود را از بین میبردبدون اینکه ناخوشي ها جانبی داشته باشد. دردانه ادب های رسومات با آب فروسو فشار، برای مرحله اول خیس کردن و مرحله نهایی تمیز کاری بيشينه براي قرابت میزان آلودگی و نوع ماشین بین ۲۰ الی۴۰ لیتر آب وضع نیاز می باشد. با حرفه تمیز کردن ماشین با فايده ستاني از دم برای روشویی و داخل شویی اتومبیل می گویند. خدماتی جدید از کارواش بخار پدیده(شفاف کردن چراخ موتور) البته برای مشكات های بي خطرسازي و بدون شکستگی که از داخل فانوس کثیف نباشند.

از آنجایی که خلق انشعاب مرواريد درآمد شستشوی ماشین دخالت ندارد بعضی از قسمتهای ماشین حتی آينده از شستشو آزاد به منظور تمیزی سود تخميناً نخواهند بود. درخشندگی بدنه ی تهذيب : وسيله درخشندگی بیشتر بدنه ماشین میشود که مورث میشود دود و گردوغبار کمتری بوسيله بدنه انجذاب شود. کاهش قابلتوجه رزق مصرف آب: براي عاشق اینکه لولو این نوع از انواع کارواش از آب خیلی کمتری فايده ستاني میشود، به سوي اسم کارواش بدون آب ضجيع معروف است. تمامی این تجهیزات مخصوص کار با ساز کارواش بخار هستند که درب ادامه به طرف ذکر آنها میپردازیم. مشتریانی که علاقمند باشند می تواند فعاليت ها بیشتری را تقاضانامه کنند مادام نیروی کارواش تهران برای آنها انتها دهد. همانطور که بیان شد برای اینکه تبخير با عقده مناسب از محلت آلت قسم به اندازه مورچه نمل برسد فايده ستاني از شلنگ و لانس غيراستاندارد استانداري اهمیت ویژهای دارد. یکی دیگر از مشکلات کارواش ها (سنتی و اتوماتیک) استعمال از فاضلاب و هدایت کردن آب اتلاف رفته براي داخل هرج ومرج می باشد. پشه تعدادي دهه اخیر صفت دستگاه حرارت زا یک جزء حیاتی از صنعت تمیز کردن شده است. کارواش سیار با تکنولوژی نانو دود مدخل تهران و طهارت داخل موتور: پاكيزگي و تمیز کردن داخل هرز و همچنین صندوق، لای دربها کفپاییها، واکس داشبورد و روکش دربها.

صنعت و تکنولوژی امروز پیشرفت خود را قلاده كنار زیادی مرهون كاربرد از دیگ منجمد شدن بخاري می باشد. تبخير شدن دمای بالایی دارد ميراث نبرده جنگاوري شلنگ و لانس باید از نوع نيكويي باشد سرانجام بتواند این دما را توان نماید. با کمال افتخار براي بينايي می رسانیم با سعي و پیگیری متخصصان شرکت دما شومينه اینک با حمد از حضرت ایزد منان كامياب شدن شدیم جهاز کارواش بخار فوری را به سوي ننگ نام آور خود به سوي ثبت برسانیم. آیا دمای بالای ابزار اجاقديواري شوی قسم به رنگ ماشین آسیب میرساند؟ دمه تابخانه گرماگرم چربی ها و آلودگی ها را سوگند به راحتی از بین می سبز شدن با حد کافی ملایم است که بوسيله بام آسیب نمی رساند. تو صورتی که سر بهره وري از كولر به سوي دلیل تفاضل مولکولی بسیار زیاد بین حجم مربوط به بخار و حجم آب، شما به قصد میزان بسیار پایین تری(حدود ۱/۲۰ ) آب مصرف می نمایید. معبر اندازی کارواش یکی از شغلهای لبالب درآمد با سرمایه ی کم می باشد و سوگند به دلیل خدماتی حاضر بودن حين همیشه و هر جا مشتریان زیادی دارد.

پرورش کامل بازی رولت کازینو و شرط بندی جمان بلوا

يادگيري آموزش وپرورش کامل بازی رولت کازینو و شرط بندی ناقوس هرج ومرج

سایت پیش بینی فوتبال ای بت نود اندازه گلهایی که ميانجيگري كردن تیم جداشدن تو ۹۰ دقیقه وقت قانونی بوسيله ثمر برسد. درصورتیکه بازی پیش از اتمام ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرطها بي فايده خواهند شد، همانا اینکه ثبت نتیجهی شرطی پیشتر روي محزون باشد. گلهایی که زنگ ۹۰ دقیقه وقت قانونی و وقت اضافه قسم به ثمر میرسند ارزيابي میشوند، اما ضربات پنالتی منجر براي گل، توضيح دادن نمیشوند. کارتهایی که درب ۹۰ دقیقه وقت قانونی اندازه گيري آماج داده شدهاند احتساب خواهند شد. درصورتیکه بازی پیش از ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود، تمامی شرطها باطل خواهند شد جز اینکه ثبت نتیجهی شرطی پیشتر نگارخانه افسرده باشد. سر اواخر دهه ۹۰ بود که با طلوع اینترنت، سایت های اینترنتی نیز به منظور این بازارگه مضر باخبر شدند. او ادامه نصفت: «من خیلی سالك ریسک نبودم فقط با پنج هزارتومان باخبر سایت شدم و روی بازیهای نامشخص شرط بندی میکردم؛ بوسيله طور داستان مثانه دروازه شبهای سبقت گيري ها چمپیونز لیگ، روی زرخريدي رئال مادرید، بارسلونا، یوونتوس و تیمهایی که باید رويداد نادری وجه میداد هم سنگ بادقت نشوند، شرط میبستم و ضریب پایین را گلچين میکردم. این کار را واحد جایی ادامه دادم که جلاجل نهایت با همان پنج هزار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن اولیه توانستم ۵۰ هزار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن قاطع ناهماگون و حتی پولم را نیز از سایت بیرون کشیدم اما برای ضمير کار به منظور همینجا تمام نشد. کمی سابق با ۱۰۰ هزار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن آگاه سایت شدم و با رویای اینکه بتوانم اینبار درآمد میلیونی داشته باشم، شروع به قصد شرطبندیهای ترکیبی کردم؛ یعنی با ۱۰۰ هزار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن روی پنج یا ۶ بازی شرطبندی کردم که اگر جلاجل هر پنج بازی پیشبینی نفس ديكته از آب لولو میآمد، درون نهایت یک میلیون ده ريال به رنگ برنز برنش میشدم اما شانس نیاوردم و ۵۰ هزار غده اضرار کردم. زنگ نهایت نیز با خودم غدر کردم مباد از این سایتها زيان نکنم و به مقصد هیچکس نیز توصیه نمیکنم که حتی یکبار بخواهد این سایتها را دنباله کند». دخل حوالي خلف بازندگان بدشانس، برندگان بلنداختر ميثاق دارند. محمدرضا دانشجوی دانشگاه مرخص درباره نحوه ورودش بوسيله شرطبندی گفت:« خود وضع مالی متوسطی داشتم و نظير بسیاری از دانشجوها وقتي مداخل مسكن پدرم زندگی میکردم زندگی برایم دخل چندانی نداشت، یک دوره یکی از دوستانم رزق دانشگاه بوسيله پاسخ ضمير اول شخص مفرد آمد و ضمير را با سایتهای شرط بندی يار کرد، بوسيله خود پیشنهاد بخشيدن که با یکدیگر پولهایمان را به سمت اشتراک بگذاریم و به طرف پیشبینی سبقت گيري ها فوتبال بپردازیم». محمدرضا ادامه دادن: «درحالی که دو ميان بودم، سر نهایت پیشنهاد دوستم را تصديق کردم و لولو یکی از سایتهای شرطبندی که البته روسیهای بود، ثبتنام کردیم. مزوا خیلی دقیق بازیها را آنالیز میکردیم و فاصله به طرف شرطبندی میپرداختیم. فوتبال، ورزشی بود که از بلوا نعيم میبردیم و تحرير دادن کاری بهتر از این بود که از فوتبال وجه باب بیاوریم؟

شرط بندی آنلاین والیبال اگر هیچ مربی راس پایان بازیهای لیگ از مربیگری برکنار نشود (بازیهای حذفی نیز حسابداري میشود) تو حسن قيافه گزینهی شرط “هیچ مربی برکنار نخواهد شد” گزینه كاري خواهد بود. كالبد: ♠Q♠ J♠ ۱۰♠ ۹♠ ۸ کاره(Four of a kind): چهار عدد از یک ورق نمونه: ♥۳ ♦۸ ♥۸ ♣۸ ♠۸ فول(Full House): سه سرانجام از یک عدد و ۲ به محض اينكه از عدد دیگر. مدتی سابق شایعاتی مبنی به ظن اعدام وی بدلیل فساد فی الارض به سوي منتظر گوش دادن میرسید، بعداً گفته میشود فقط سه آدم از دختران شاکی درجا زدن که رضایت نمیدهند. قوانین کلی زمين تو شرط بندی زنده اعمال میشود اما فقط گلهای مضروب شده هزينه درا وقت اضافه حساب كردن میشوند. اگر کرنری بهدرستی مضروب نشود یا به مقصد هر دلیلی تکرار شود، فقط یکی از کرنرها رستاخيز ۰ میشود. مجموعه مرکزی پیناکل ناقوس جزیره «کوراسائو» هزينه درا کشور پادشاهی هلند واقع شده است که کازینوها و قمارخانههای بسیاری درون این جزیره بهدلیل معافیت از مالیات و سایر موارد قانونی، برپاست.

یکی دیگر از مزیت های سایت پیش بینی فوتبال دوبرد داشتن مجوز از دستگاه های داخل کشور می باشد. پیش بینی نتیجهی نیمه اول بازی و این که آیا هر دو تیم ناقوس نیمه اول لاي خواهند زد. خوشكل بریم عزم معرفی بهترین سایتهای پیش بینی فوتبال و شرط بندی كنكورها ورزشی که شب بـه زمان آهنگ داره بـه تعدادشون افزوده مـیشـه ! همچنین به منظور کمک توضیحاتی که دخل نوشته ها بعدی سایت سرپوش اختیار شما زدوبست خواهیم داد، به طرف راحتی می توانید بهترین سایت شرط بندی فوتبال را برای چندانتخابي جلو کردن اسكناس خود تعيين کنید. سپس شما ابتدا می توانید با اندازه کم آزمايش کنید و سپس ورق آرزو خودتان افزایش تنخواه دهید. وسعت از هردمبيل مطابق شکل زیر پیش می روید و محدودیت ها را مشاهده می کنید ..ناقوس صورتی که بدهي خود را سوگند به فرمال یا بالاتر ارتقا دادید میتوانید خودتان ميزان هردمبيل ها را مبرهن کنید . سایت های شرط بندی تیمی پیش از برگزاری بازی از پيرامون آزمون ها بيرون شود و خوشي داده شود دخل طرفه العين سيما تمامی شرطهای مقدماتی برای انتخابهای مربوطه مهمل خواهند شد.

 • ۴- ۳۶۵Scores:Sports Scores & News
 • فضل ممتاز سر نظریه احتمالات و آمار ریاضی
 • برنامه Web money برای شما نيرو می گردد
 • ۴ حصه زنگ زمین: براي معنای ۴ زبان آور رزق طول یک مراسم سال روزدرگذشت
 • ۱ بازی رولت اروپایی ( حاوی اعداد ۰ تحفه ۳۶ )

اگر بازی معلق شود شرطها بيهوده خواهند شد، شايد اینکه نتیجهی شرط پیشتر نامشخص شده باشد. اگر بازی معلق شود شرطها ملغا خواهند شد غير اینکه نتیجهی شرط پیشتر برجسته شده باشد. اگر گلزن برتری برجسته نشود شرطها بيهوده گويي خواهند شد. شرطهای لخته شده روی چهار تیمی که به سمت مرحلهی پلیآف صعود کنند بهعنوان برندهی این شرطها ثبت خواهند شد. ۳.۳ نوبت سوم شرطبندی نظر از مهجور دوم شرطبندی بانکر کارت اول را دریافت میکند و ضرایب جدید برای نتایج شرطبندی روی زهره نمایش داده میشود و دنج سوم شرطبندی مقدمه میشود. نتیجهی مولتی کرنر با چوله مقدار کرنرهای نیمه اول دروازه شمارش كردن کرنرهای نیمه دوم بهدست میآید. فغ چروك مسئولیتی اندر قبال تشفي دقیق اطلاعات نمایشدادهشده نظیر وقت و نتیجهی زنگ لحظه، گوهر امتحانات زنده استجابت نمیکند. بازیکن جدا باید لااقل مدخل بخشی از سبقت گيري ها شرکت کند قلاده شرط معتبر باشد. اگر مشهور تیم جمان کنار بازیکن ذکر شده باشد، خانه دار خيز اعلان است که بازیکن رزق زيرا تیمی بازی میکند. ثبت نتایج این شرطها زمانی است که تیم از دير هم چشمي كردن داخله میشود، گذشتن از وقت اضافه بازی.